سندرم کان: تاریخچه پزشکی

La تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است سندرم کان.

سابقه خانوادگی

تاریخ اجتماعی

آنامز فعلی / آنامز سیستمیک (شکایات بدنی و روانی).

 • به چه علائمی توجه کرده اید؟
 • آیا از سردرد رنج می برید؟
 • آیا احساس خستگی می کنید ، دائماً خسته می شوید؟
 • آیا از ضعف عضلانی رنج می برید؟
 • آیا مستعد یبوست هستید؟
 • آیا متوجه تپش قلب شده اید؟
 • این تغییرات چه مدت وجود داشته است؟

آنامزیز رویشی از جمله آنامزیز تغذیه ای.

 • آیا اشتهای شما تغییر کرده است؟
 • آیا از ادرار بیش از حد رنج می برید؟
 • آیا تشنگی زیاد شده اید؟
 • روزانه چقدر می نوشید؟

سابقه خود شامل سابقه دارو.

 • شرایط قبلی (اختلالات هورمونی)
 • عملیات
 • آلرژی
 • تاریخچه دارو