ضربه مغزی (Commotio Cerebri): علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

Commotio cerebri یک است ضربه محکم و ناگهانی از مغز. این به اختلال عملکرد کاملاً برگشت پذیر اشاره دارد مغز که می تواند در تنظیمات رخ دهد آسیب های مغزی.

علل (علل)

  • تأثیر خشن بر جمجمه، مشخص نشده است.