اختلالات بینایی رنگ: معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

 • سوالات عمومی معاینهی جسمی - شامل خون فشار ، نبض ، وزن بدن ، قد.
 • معاینه چشم (معاینه چشم با لامپ شکاف ، تعیین حدت بینایی و تعیین انکسار (بررسی خصوصیات انکساری چشم)) ؛ یافته های استریوسکوپی دیسک بینایی (ناحیه شبکیه که فیبرهای عصبی شبکیه جمع می شوند و تشکیل می دهند) عصب بینایی پس از خروج از کره چشم) و لایه فیبر عصب اطراف پاپیلار) - شامل:
  • تست های دید رنگی مانند آزمایش ایشی هارا.
  • آنومالوسکوپ طبق گفته ناگل
  • آزمون فارنسورث
  • تست پنل D15
 • معاینه عصبی - اگر شواهدی از علت عصبی وجود دارد.