کولینسونیا کانادنسیس

اصطلاح دیگر

ریشه بلغور

کاربرد Collinsonia canadensis برای بیماری های زیر در هومیوپاتی

 • یبوست مزمن همراه با بواسیر
 • اغلب متناوب با گرفتگی و اسهال است

کاربرد

Collinsonia canadensis می تواند برای شکایات زیر استفاده شود:

 • نفخ شکم
 • اتصال به مقعد
 • یبوست در دوران بارداری
 • تورم و اختلالات حسی لب ها
 • مدفوع خشک شده و پیازدار

اعضای فعال

 • دستگاه گوارش (خصوصاً راست روده)
 • رگهای ایلیاک
 • منطقه ورید پورتال

دوز معمول

معمولاً استفاده می شود: Collinsonia canadensis همچنین باید به عنوان تنتور ادرار استفاده شود. - قطره های Collinsonia canadensis D2

 • آمپول Collinsonia canadensis D4