اتاق سرد | سرما درمانی

محفظه سرد

تا حدی نیز نامیده می شود کرایوتراپی و یک امکان دیگر برای درمان کمر مزمن درد و به طور کلی شکایات روماتیسمی ، اصطلاحاً سرما درمانی کل بدن (GKT) است. در این روش درمانی ، بیمار در معرض دمای بیش از حد سرد در یک محفظه سرد قرار دارد تا اینکه سرانجام حدود -110 درجه سانتیگراد باشد. اگرچه اثرات مثبت چندین بار توصیف شده است ، اما این روش هنوز بحث برانگیز است ، زیرا تاکنون هیچ مطالعه جامعی در مورد اثرات آن انجام نشده است.