کوآنزیم Q10: علائم کمبود

هیچ علامت ذهنی شناخته شده ای وجود ندارد کوآنزیم Q10 کمبود. با این حال ، مسلم است که کمبود می تواند باعث پیشرفت برخی از بیماری ها شود.