تست ساعت: تست دمانس چگونه کار می کند

آزمایش دمانس با استفاده از تست ساعت

زوال عقل (مانند بیماری آلزایمر یا زوال عقل عروقی) را می توان با استفاده از روش های مختلف آزمایش تشخیص داد. یکی از این موارد، آزمون ترسیم ساعت است. اجرای آن آسان است و تنها چند دقیقه طول می کشد. برای گروه سنی 65 تا 85 سال توصیه می شود.

با این حال، تست ساعت به عنوان تنها ابزار تشخیصی برای زوال عقل مناسب نیست. بنابراین همیشه با آزمایش دیگری برای تشخیص زودهنگام زوال عقل (MMST یا DemTect) ترکیب می شود.

تست ساعت: چگونه کار می کند

انواع مختلفی از تست ساعت وجود دارد. در آلمان معمولاً از الگوی شولمن (1993) استفاده می شود: در اینجا از فرد آزمون خواسته می شود که اعداد «1» تا «12» را در یک دایره معین بنویسد، همانطور که روی صفحه ساعت چیده شده اند. علاوه بر این، عقربه های دقیقه و ساعت باید به گونه ای رسم شوند که زمان خاصی را نشان دهند (معمولاً 11:10 صبح).

گاهی اوقات نوع تست ساعت طبق ساندرلند و همکاران. (1989) نیز استفاده می شود. در اینجا، فرد آزمون باید خود صفحه ساعت (یعنی دایره) را نیز بکشد.

تست ساعت: ارزشیابی

هنگام ارزیابی تست ساعت، فقط مهم نیست که آیا همه ارقام و دو عقربه در موقعیت صحیح قرار دارند یا خیر. ممتحن همچنین توجه می کند که مثلاً آیا فواصل بین اعداد تقریباً برابر است و آیا اعداد به وضوح خوانا هستند یا خیر.

هرچه زوال عقل پیشرفته‌تر باشد، آزمایش ساعت برای فرد مبتلا دشوارتر است: ساعت ترسیم شده به طور فزاینده‌ای غیرقابل تشخیص می‌شود، اعداد و عقربه‌ها به اشتباه رسم می‌شوند یا حتی گم شده‌اند. در زوال عقل شدید، بسیاری از بیماران دیگر حتی تلاشی برای کشیدن ساعت نمی کنند. برخی به جای آن کلمات یا نام خود را روی کاغذ می نویسند.

نمره آزمون ساعت شولمن (1993) در مقیاسی از "1" (عالی) تا "6" (بدون نمایش ساعت) رتبه بندی می شود.

ارزیابی آزمون ساعت در نوع با توجه به ساندرلند و همکاران. (1989) بر اساس مقیاسی از "10" (نمایش صحیح) تا "1" (دیگر به عنوان ساعت قابل تشخیص نیست) است.

پدیده عقربه دقیقه

گاهی اوقات شماره گیری با اعداد و عقربه ساعت به درستی نمایش داده می شود، اما عقربه دقیقه به اشتباه قرار می گیرد. این پدیده به اصطلاح عقربه دقیقه در تست ساعت می تواند نشان دهنده شروع زوال عقل باشد.