کندروسارکوما: دارو درمانی

اهداف درمانی

 • تسکین درد
 • تثبیت مقاطع استخوانی در معرض شکستگی
 • برداشتن تومور - رجوع کنید به «جراحی درمان".
 • شفا

توصیه های درمانی

کندروسارکوم پاسخ ضعیفی به شیمی درمانی و تشعشع (تابش درمان) ، برداشتن جراحی به تنها و موثرترین گزینه درمانی.

 • بی دردی طبق طرح مرحله بندی WHO:
  • مسکن غیر افیونی (پاراستامول، نماینده خط اول).
  • مسکن افیونی با قدرت کم (به عنوان مثال ، ترامادول) + ضد درد غیر افیونی.
  • مسکن افیونی با قدرت بالا (به عنوان مثال ، مورفین) + ضد درد غیر افیونی.
 • موارد شیمی درمانی - تسکینی (بدون رویکرد درمانی):
  • متاستاتیک بسیار بدخیم (بسیار بدخیم) کندروسارکوم.
  • کندروسارکوم تمایز نیافته
  • کندروسارکوم مزانشیمی