چشم مرغ (کلاووس): تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیمار) یک عامل مهم در تشخیص کلاووس است (ذرت).

سابقه خانوادگی

 • سلامت عمومی بستگان شما چگونه است؟
 • آیا در خانواده شما بیماری های شایع وجود دارد؟
 • آیا در خانواده شما بیماری ارثی وجود دارد؟

تاریخ اجتماعی

 • حرفه شما چیست؟

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • چه مدت تغییرات در انگشتان پا وجود دارد؟
 • آیا این تغییرات دردناک است؟

آنامزیز رویشی از جمله آنامزیز تغذیه ای.

 • آیا اغلب کفش های تنگ یا نامناسب می پوشید؟
 • آیا از خشکی پوست به خصوص روی پا رنج می برید؟

self anamnesis شامل. anamnesis دارو

 • شرایط از قبل موجود (بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی).
 • عملیات
 • رادیوتراپی
 • آلرژی
 • تاریخچه دارو