سندرم ستون فقرات گردنی: پیشگیری

برای جلوگیری از سندرم ستون فقرات گردنی، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • چاقی (اضافه وزن)
  • سیگار کشیدن سابق
  • تقاضای شغلی زیاد / استرس مزمن
  • کار بدنی سنگین
  • نگرش ذهنی سلامت