آیا این نیز می تواند نشانه بارداری باشد؟ | درد در قوس ساحلی در دوران بارداری

آیا این هم می تواند نشانه بارداری باشد؟

درد در قوس ساحلی به ویژه در یک سوم آخر سال معمول است بارداری. این یک نشانه کلاسیک از نیست بارداریبا این حال ، بسیاری از زنان از دنده رنج می برند درد در هفته های آخر بارداری، بنابراین این یک علامت شایع در دوران بارداری است.