آیا بعد از نوشیدن الکل می توان درد کلیه ایجاد کرد؟ | دلایل درد کلیه

آیا بعد از نوشیدن الکل می توان درد کلیه ایجاد کرد؟

افرادی هستند که رنج خود را گزارش می کنند کلیه درد بعد از نوشیدن الکل (حداقل تاکنون) توضیحی علمی برای این موضوع وجود ندارد. بعید است که درد واقعاً از کلیه.

به احتمال زیاد عضله است درد یا درد ناشی از مثلاً از ستون فقرات. اما در اینجا نیز هیچ ارتباط اثبات شده ای بین مصرف الکل و عضله وجود ندارد کمر درد.