کلسیم اضافی (هایپرکلسمی): درمان

در هیپرکلسمی علامتی (معمولاً بالای 11.5 میلی گرم در دسی لیتر (2.9 ≥ mmol / l)) ، خون کلسیم سطح باید کاهش یابد (نگاه کنید به "دارو درمان"در زیر)

یک بحران هیپرکلسمی (سرم کامل) کلسیم از> 3.5 میلی مول در لیتر) یک وضعیت اضطراری است که با علائم زیر همراه است: پلی اوریا (افزایش ادرار) ، خشک شدن (کم آبی بدن) ، هایپرپیرکسی (شدید تب: بالاتر از 41 درجه سانتیگراد) ، آریتمی قلبی، ضعف و رخوت و خواب آلودگی و حتی یکنواختی اغماء.