بیماریهای بورسا (Bursopathies): تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) یک عامل مهم در تشخیص بورسوپاتی (اختلالات بورس) است.

سابقه خانوادگی

 • آیا بیماری های مکرر استخوان ها / مفاصل در خانواده شما وجود دارد؟

تاریخ اجتماعی

 • حرفه شما چیست؟

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • آیا دردی را تجربه می کنید؟ اگر بله ، درد چه زمانی رخ می دهد؟
 • کجای درد موضعی است؟ در یک یا چند مفصل؟
 • آیا تورم مفصل دارید؟
 • آیا محدودیت عملکرد مفصل آسیب دیده دارید؟
 • آیا محرکی برای علامت گذاری وجود داشت؟ تصادف؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

self anamnesis شامل. anamnesis دارو

 • شرایط قبلی (اختلالات متابولیکی ، بیماری های عفونی، بیماری های عضلانی و مفصلی ، صدمات).
 • عملیات
 • آلرژی
 • تاریخچه دارو