مغز: ساختار و عملکرد

مغز چیست؟

مغز (انسفالون) بخشی از سیستم عصبی مرکزی است که درون جمجمه استخوانی قرار گرفته و پر می‌شود. از سلول های عصبی بی شماری تشکیل شده است که از طریق مسیرهای عصبی آوران و وابران به ارگانیسم متصل شده و آن را کنترل می کنند.

حجم مغز (انسان) حدود 20 تا 22 گرم به ازای هر کیلوگرم از توده بدن است. وزن (مغز) حدود سه درصد از وزن بدن را با 1.5 تا دو کیلوگرم تشکیل می دهد.

یک انسان حدود 100 میلیارد سلول مغزی دارد که سیستم عصبی مرکزی، مغز ما را تشکیل می دهند و به هم مرتبط هستند. تعداد این اتصالات 100 تریلیون تخمین زده می شود.

سلولهای گلیال

سلول های عصبی در مغز در بافت پشتیبان سلول های گلیال تعبیه شده اند. وظایف این سلول ها و ساختار آنها را می توانید در مقاله سلول های گلیال بخوانید.

غشاهای مغزی

ساختار مغز: پنج بخش

مغز انسان را می توان به طور کلی به پنج بخش تقسیم کرد:

  • مغز (تلانسفالن)
  • بین مغزی (دیانسفالون)
  • مغز میانی (Mesencephalon)
  • مخچه (مخچه)
  • پس مغز (میلنسفالون، بصل النخاع)

مخچه (Telencephalon)

مغز بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین قسمت مغز است و با چین‌ها و شیارهایش شبیه مغز گردو است. اطلاعات بیشتر در مورد آناتومی و عملکرد آن را در مقاله مغز بخوانید.

دی انسفالون (بین مغزی)

در ناحیه تحتانی جمجمه، پایه مغز قرار دارد که - مربوط به پایه استخوانی جمجمه - با شدت بیشتری مدل سازی شده است. این جایی است که ساقه مغز قرار دارد.

ساقه مغز

ساقه مغز از نظر فیلوژنتیکی قدیمی ترین قسمت مغز است و از مغز میانی، بصل النخاع و پل (پون) تشکیل شده است. در مقاله ساقه مغز بیشتر بخوانید.

مغز میانی (Mesencephalon)

بصل النخاع (میلنسفالون)

میلنسفالون، همچنین به عنوان پس مغز شناخته می شود، نشان دهنده انتقال بین مغز و نخاع است. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این بخش از مغز در مقاله Medulla oblongata بخوانید.

Cerebellum

بالای ساقه مغز و زیر دو نیمکره مغزی مخچه قرار دارد. درباره عملکرد و آناتومی آن در مقاله مخچه بیشتر بخوانید.

ماده خاکستری

گانگلیا بازال

عقده های قاعده ای گروهی از هسته های ماده خاکستری مغزی و دی انسفالی هستند. اطلاعات بیشتر در مورد آنها و عملکرد آنها را در مقاله گانگلیون پایه بخوانید.

ماده سفید

علاوه بر ماده خاکستری، ماده سفید نیز وجود دارد که از فرآیندهای سلول عصبی، رشته های عصبی (آکسون ها) تشکیل شده است. ماده سفید در مدولای مخ و مخچه یافت می شود.

اعصاب حلقوی

تامین خون (مغز)

مغز حدود 800 میلی لیتر خون در دقیقه دریافت می کند. این حجم ممکن است تا سن 50 سالگی کمی متفاوت باشد، اما پس از آن (همراه با مصرف اکسیژن و گلوکز) کاهش می یابد. بین 15 تا 20 درصد از برون ده قلبی در دقیقه توسط خونرسانی به مغز تشکیل می شود.

خونرسانی به مغز توسط شریان های کاروتید داخلی راست و چپ که از شریان کاروتید مشترک ایجاد می شود و شریان مهره ای که از بدن مهره ها می آید و از طریق سوراخ پس سری وارد حفره جمجمه می شود، تامین می شود. شریان های بیشتر این ها را می بندند تا یک حلقه عروقی (circulus arteriosus cerebri) تشکیل شود که پایه دی انسفالون را در بر می گیرد.

CSF

مایع مغزی نخاعی مایعی است که مغز و همچنین نخاع را به صورت محافظتی احاطه کرده است. درباره مایع مغزی نخاعی در مقاله CSF بیشتر بخوانید.

سیستم بطنی

مغز دارای حفره های متعددی (بطن های مغزی) است که مایع مغزی نخاعی در آنها گردش می کند و با هم سیستم بطنی را تشکیل می دهند. در این مورد در مقاله سیستم بطنی بیشتر بخوانید.

سد خونی مغزی

مصرف انرژی (مغز) و ظرفیت مغز

مصرف انرژی در مغز بسیار زیاد است. تقریبا یک چهارم کل انرژی مورد نیاز بدن توسط مغز تامین می شود. تا دو سوم گلوکز مصرفی روزانه با غذا توسط مغز مصرف می شود.

ظرفیت مغز به طور قابل توجهی بیشتر از ظرفیتی است که ما در زندگی روزمره از آن استفاده می کنیم. این بدان معناست که بخش بزرگی از ظرفیت مغز ما استفاده نشده است.

رشد مغز

در ابتدا، سه بخش متوالی (وزیکول‌های مغزی اولیه) از التهاب مغز تشکیل می‌شوند که سپس مغز جلویی، مغز میانی و مغز لوزی شکل را تشکیل می‌دهند. در رشد بیشتر، پنج وزیکول مغزی اضافی و ثانویه از اینها ایجاد می شود: مغز و دی انسفالون از مغز جلویی ایجاد می شوند. بصل النخاع، پل و مخچه از مغز لوزی بیرون می آیند.

عملکرد مغز چیست؟

دی انسفالون چندین بخش دارد، از جمله تالاموس و هیپوتالاموس: برداشت های حسی در تالاموس پردازش می شوند. هیپوتالاموس ریتم خواب و بیداری، گرسنگی و تشنگی، احساس درد و دما و میل جنسی را کنترل می کند.

تالاموس

شما می توانید همه چیز مهم در مورد این بخش مهم دیانسفالون را که "دروازه آگاهی" در نظر گرفته می شود، در مقاله تالاموس بیاموزید.

هیپوتالاموس

غده هیپوفیز

غده هیپوفیز توسط یک ساقه به هیپوتالاموس متصل می شود. درباره آناتومی و عملکرد این غده هورمونی در مقاله غده هیپوفیز بیشتر بخوانید.

مخچه حرکات و تعادل ما را هماهنگ می کند و حرکات آموخته شده را ذخیره می کند.

مغز حاوی زبان و منطق از یک سو و خلاقیت و حس جهت گیری از سوی دیگر است.

سیستم لیمبیک

سیستم لیمبیک رفتار تأثیر و محرک و پیوندهای آن با عملکرد اندام های رویشی را تنظیم می کند. در مقاله سیستم لیمبیک می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این ناحیه از نظر رشد بسیار قدیمی از مغز بخوانید.

دو ناحیه فرعی مهم در سیستم لیمبیک آمیگدال (هسته بادام) و هیپوکامپ هستند:

آمیگدالا

می توانید در مورد عملکرد آمیگدال در مقاله آمیگدال بخوانید.

هیپوکامپ

حافظه

یکی از عملکردهای بسیار مهم مغز حافظه است - از حافظه فوق کوتاه مدت تا کوتاه مدت و بلند مدت. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید در مقاله حافظه بخوانید.

مغز چگونه کار می کند؟

مغز در کجا قرار دارد؟

مغز در جمجمه استخوانی قرار دارد، آن را به طور کامل پر می کند و از طریق سوراخ پس سری به عنوان نخاع در ستون فقرات ادامه می یابد.

مغز چه مشکلاتی می تواند ایجاد کند؟

از آنجایی که مغز یک سیستم بسیار پیچیده و بسیار حساس است، می تواند تحت تأثیر تأثیرات مختلف (از داخل یا خارج از بدن) مختل یا آسیب ببیند - اگرچه جمجمه استخوانی نسبتاً از آن محافظت می کند.

آسیب جدی تر، کوفتگی جمجمه است که به معنای آسیب به ماده مغزی است. اختلال هوشیاری می تواند بیش از یک ساعت طول بکشد. فلج و تشنج صرع نیز ممکن است.

هماتوم ساب دورال در مغز، ترشحات خون بین مننژ خارجی و میانی، یعنی بین سختره و عنکبوتیه است. آنها از پارگی وریدهای پل ایجاد می شوند که معمولاً با کوفتگی شدیدتر مغزی همراه است.

تشنج صرعی که قبل از 25 سالگی رخ می دهد به دلیل آسیب مغزی در اوایل کودکی ایجاد می شود. تشنج هایی که در مراحل بعدی زندگی رخ می دهند ممکن است به دلیل تومورها یا سایر بیماری های مغزی یا عروقی مغز باشد.

تومورها در مغز می توانند در هر سنی ایجاد شوند و می توانند خوش خیم و بدخیم باشند.

سکته مغزی یک اختلال حاد گردش خون در مغز است. قطع ناگهانی اکسیژن باعث مرگ سلول های عصبی در ناحیه آسیب دیده مغز می شود.