درد استخوان: علل و درمان آن

درد استخوان (ICD-10-GM M89.9-: بیماری استخوان ، مشخص نشده است) می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. به طور معمول ، آنها در شرایط آسیب هایی مانند شکستگی رخ می دهند ، اما همچنین می توانند ناشی از تومورها یا سرطان خون باشند. با توجه به محلی سازی ، تعمیم یافته است درد استخوان می توان از درد موضعی استخوان تشخیص داد. تشخیص های افتراقی به درد مفاصل می تواند دشوار باشد مکررا، درد استخوان به دلیل کشیدگی یا کشش غیر طبیعی عضلات درگیر است.

احتیاط استخوان درد باید از درد مفصل ، عضله ، عصب و عروق متمایز شود.

استخوان درد می تواند نشانه بسیاری از بیماری ها باشد (به "تشخیص افتراقی" مراجعه کنید).

دوره و پیش آگهی: استخوان درد فرد مبتلا را در توانایی حرکت و در نتیجه فعالیتهای روزمره محدود می کند. در صورت درد شدید و / یا مکرر استخوان ، باید با پزشک مشورت شود. درمان و همچنین پیش آگهی به بیماری زمینه ای بستگی دارد.