شکستگی استخوان: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است شکستگی (شکستگی استخوان) را نشان دهد:

علائم شکستگی مطمئن:

 • دررفتگی (عدم تطبیق محوری).
 • قطعات قابل مشاهده استخوان (باز شکستگی).
 • تحرک غیر عادی
 • Crepitation - خرد کردن در شکستگی سایت.
 • تشکیلات گام در کانتور استخوان
 • دیاستازها (شکاف استخوانی)
 • شکاف شکستگی در اشعه ایکس

علائم شکستگی نامشخص:

 • دلار - درد (درد پریوست ؛ درد ناشی از پریوست).
 • تومور - تورم
 • Rubor - قرمزی
 • کالری - گرما
 • Functio laesa - محدودیت تحرک / از دست دادن عملکرد.
 • هماتوم (شکستگی هماتوم) - افیوژن از خون از شکستگی
 • آسیب های همراه - به عنوان مثال آسیب عصبی.