شکستگی استخوان: دارو درمانی

اهداف درمانی

  • مسکن درد
  • اجتناب از عوارض
  • ترمیم شکستگی

توصیه های درمانی

  • توسط. شکستگی درد: بی دردی (تسکین درد) طبق طرح مرحله بندی WHO.
  • آنتی بیوتیک (آنتی بیوتیک) درمان) - پیشگیری از عفونت در شکستگی های باز.
  • کزاز پروفیلاکسی - در شکستگی / آسیب دیدگی باز.
  • شکستگی های پوکی استخوان: در بیماران مسن ، خاص پوکی استخوان درمان معمولاً باید شروع شود (به زیر مراجعه کنید) پوکی استخوان/ درمان دارویی).
  • همچنین به بخش «بیشتر درمان".