آلودگی به شپش بدن (Pediculosis Corporis): درمان

اقدامات کلی

  • رعایت بهداشت شخصی
  • تعویض روزانه لباس
  • لباس ، ملافه ، حوله و ... باید در دمای 60 درجه سانتیگراد شسته شوند.
  • لباسشویی که در 60 درجه سانتیگراد قابل شستشو نیست باید حداقل چهار هفته در یک کیسه پلاستیکی (گرسنگی) ، 24 ساعت در یک کیسه پلاستیکی در فریزر باشد (انجماد) یا حدود یک ساعت با تأمین گرمای خشک 60-65 درجه سانتیگراد گرم می شود.
  • به شدت آلوده به لباس شپش و غیره باید سوزانده شود.
  • لباسشویی دست دوم قبل از پوشیدن برای اولین بار باید شسته شود.
  • در صورت هجوم شدید شپش لباس ، محل کار باید توسط یک شرکت کنترل آفات تمیز شود.