دوره آمادگی برای تولد: آنچه می آموزید

دوره آمادگی زایمان: مزایای عالی

چندین مطالعه علمی نشان می دهد که دوره آمادگی زایمان فواید زیادی به همراه دارد. به عنوان مثال، آماده سازی هدفمند برای زایمان می تواند بهزیستی ذهنی و جسمی زنان باردار را تقویت کند - پیش نیاز بهینه برای زایمان طبیعی و بدون عارضه.

پیشنهادات اطلاعاتی در دوره آمادگی زایمان

در دوره کلاسیک آمادگی زایمان، اطلاعات مفیدی به زنان باردار داده می شود و تمرینات زیر ارائه می شود:

  • اطلاعاتی در مورد روند بارداری و عوارض احتمالی
  • @ اطلاعاتی در مورد مراحل زایمان و عوارض احتمالی
  • وضعیت های زایمان و همچنین گزینه های مختلف زایمان مانند زایمان در آب
  • تکنیک های آرامش و تنفس
  • تور اتاق تحویل
  • بحث در مورد نگرانی ها و ترس ها با مربیان دوره و تبادل تجربیات با سایر زنان باردار
  • اطلاعات در مورد پس از زایمان، شیردهی، مراقبت از نوزاد
  • نکاتی در مورد نحوه مشارکت خانواده، دوستان و همسایگان
  • اطلاعات در مورد تشریفات و برخورد با مقامات

آگاهی از بدن

افزایش رفاه

مدیریت اضطراب

تمرینات بدنی مانند ژیمناستیک بارداری که به عنوان دوره آمادگی زایمان ارائه می شود، نه تنها باعث افزایش آمادگی جسمانی می شود. طبق مطالعات علمی، آنها همچنین به کاهش اضطراب در زنان باردار و همچنین در زنان غیر باردار کمک می کنند.

مردان می خواهند

دوره آمادگی تولد از چه زمانی؟

اصولاً می توانید دوره آمادگی زایمان را خیلی زود شروع کنید. به عنوان یک قاعده، توصیه می شود که از هفته 25 بارداری شروع شود. در این مورد از ماما یا متخصص زنان خود بپرسید و در صورت امکان از فرصت به همراه همسرتان استفاده کنید تا با گذراندن دوره آمادگی زایمان، خود را به طور مطلوب برای زایمان و زمان پس از آن آماده کنید.