کلرید بنزوکسونیوم

محصولات

کلرید بنزوکسونیوم بصورت اسپری بصورت محلول و بصورت تجاری در دسترس است لوزی (به عنوان مثال ، مرفن با کلرهگزیدین) معمولاً اینها آماده سازی ترکیبی است.

ساختار و خواص

کلرید بنزوکسونیوم (C23H42ClNO2، Mr = 400.0 گرم در مول) یک ترکیب آمونیوم رباعی است.

اثرات

کلرید بنزوکسونیوم (ATC A01AB14 ، ATC D08AJ05) دارای خواص ضد عفونی کننده در برابر باکتری, ویروس ها، و قارچ ها در صورت تجویز خوراکی ، عملاً جذب نمی شود.

موارد مصرف

برای ضد عفونی ، به عنوان مثال ، التهاب دهان و گلو ، خراش و جزئی پوست جراحات.

موارد منع مصرف

  • حساسیت بیش از حد ، همچنین به سایر ترکیبات آمونیوم کواترنر.

برای اقدامات احتیاطی کامل ، به برچسب دارو مراجعه کنید.

عوارض جانبی

ممکن عوارض جانبی شامل واکنشهای حساسیت بیش از حد است.