بنزنیدازول

محصولات

نه داروهای حاوی بنزنیدازول در بسیاری از کشورها در بازار وجود دارد. روچاگان یا رادانیل در بسیاری از کشورها مورد تایید نیستند.

ساختار و خواص

بنزنیدازول (C12H12N4O3، Mr = 260.2 گرم در مول) یک است نیترویمیدازول و یک استامید. این ترکیب در ابتدا در روشه تولید و در دهه 1970 به بازار عرضه شد.

اثرات

بنزنیدازول (ATC P01CA02) دارای خواص ضد انگلی است. این اثرات به دلیل ایجاد رادیکال های آزاد است که انگلی به آنها حساس است.

موارد مصرف

برای درمان بیماری شاگاس، یک بیماری انگلی که به آن آمریکای جنوبی نیز می گویند تریپانوزومیازیس، ناشی از تک یاخته.

عوارض جانبی

ممکن عوارض جانبی شامل پریشانی دستگاه گوارش ، نوروپاتی محیطی ، خون ناهنجاری ها را بشمارید ، و شدید پوست واکنش ها