بنزیدروکدون

محصولات

بنزیدروکودون در ایالات متحده آمریکا در سال 2018 به عنوان یک ترکیب ثابت با استامینوفن به شکل قرص با انتشار اصلاح شده ماده فعال (آپاداز) مورد تأیید قرار گرفت.

ساختار و خواص

بنزیدروکودون (C25H25نه4، Mr = 403.5 گرم در مول) یک ماده مخدر غیرفعال است هیدروکدون. این یک استر of بنزوئیک اسید با افیونی که به طور آنزیمی در روده به داروی فعال متابولیزه می شود. استفاده از این دارو به دلیل تغییر فارماکوکینتیک ، احتمال سو abuse استفاده را کاهش می دهد. بنزیدروکودون به عنوان بنزیدروکدون هیدروکلراید در دارو وجود دارد.

اثرات

هیدروکودون (ATC R05DA03) خاصیت ضد درد دارد. این اثرات به دلیل اتصال گیرنده های μ-مخدر است.

موارد مصرف

برای درمان کوتاه مدت از درد (حداکثر 14 روز)