بنزتونیوم کلراید

ساختار و خواص

کلرید بنزتونیوم (C27H42ClNO2، Mr = 448.1 گرم در مول) یک سفید سفید تا مایل به زرد است پودر که در آن بسیار محلول است آب. محلول آبی فوم به شدت تکان داده می شود.

اثرات

بنزتونیوم کلراید (ATC R02AA09، ATC D08AJ58) دارای خواص ضد عفونی کننده ، ضد باکتری ، ضد ویروس و ضد قارچ است.

موارد مصرف