بنزرازید

محصولات

بنزرازاید به صورت تجاری در ترکیب ثابت با موجود است لوودوپا به صورت قرص و کپسول (مادوپار). از سال 1973 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

بنزرازاید (سی10H15N3O5، Mr = 257.2 گرم در میلی مول) یک راسمات است. این ماده به صورت هیدروکلراید بنزرازید ، بلوری سفید تا مایل به زرد یا سفید نارنجی وجود دارد پودر که به راحتی در آن حل می شود آب.

اثرات

بنزرازاید یک عمل پیرامونی است مهار کننده دکاربوکسیلاز، که مانع تجزیه می شود لوودوپا به دوپامین در حاشیه این مقدار را افزایش می دهد دوپامین موجود در سایت اقدام در مرکز سیستم عصبی و خطر را کاهش می دهد عوارض جانبی. بنزرازید از آن عبور نمی کند خون-مغز مانع ، بر خلاف لوودوپا.

موارد مصرف

همراه با لوودوپا برای درمان بیماری پارکینسون و سندرم پاهای بی قرار.