مزایا | مزایای درمان ماشه ای

مزایا

نقطه شروع درمان می تواند برای شل شدن عضلات بسیار متشنج که با روشهای طبیعی مداخله فیزیوتراپی شل نشده اند ، استفاده شود. با نفوذ به بافت عمیق با فشار انگشت شست ، می توانید حتی عضلات بسیار متشنج را شل کنید. این روش درمانی باید خصوصاً در مواردی که قبلاً شکایت دارند ، استفاده شود ، زیرا بافت بسیار تحریک شده است و باید به سرعت شل شود تا از تشدید جلوگیری شود.

بیمار درمان نقاط ماشه ای را بسیار ناخوشایند می داند ، زیرا محرک بالایی در عضله احتمالاً دردناک تولید می شود. با این وجود می توان گفت که این روش درمانی بسیار مثر است و به همین دلیل کاربرد زیادی دارد. احتمالات بیشتر در برابر تنش از این امر ناشی می شود آموزش جذاب و بعد سنجی تمدد اعصاب.

حسابداری (Accounting)

نقاط ماشه در اثر بارگذاری نادرست ، بار بیش از حد زیاد به دلیل کار ایستا یا در صورت بارگیری مداوم ، عضلات بسیار ضعیف ایجاد می شود. این منجر به محدودیت در می شود خون گردش خون و در نتیجه متابولیسم کاهش می یابد. سرهای میوزین و رشته های اکتین عضلات دیگر نمی توانند کار مورد نظر را انجام دهند و در موقعیت خود باقی بمانند ، اصطلاحاً نقاط ماشه ای.

با فشار دادن این نقاط با انگشت شست تا a درد به نقطه 7 رسیده و فشار را تا 2 دقیقه نگه دارید ، این نقاط می توانند آزاد شوند. شانه و گردن منطقه به ویژه حساس است. درمان نقطه ماشه ای تنها یک امکان درمان است و بیمار باید سعی کند علائم خود را با استفاده از آموزش خاص و تمدد اعصاب تمرینات