پیشینه | Pentalong®

زمینه

Pentalong® در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ساخته شد. از سال 1964 توسط شرکت Zwickau در GDR سابق تولید شد. امروز شرکت Actavis از حقوق Pentalong® برخوردار است.

با این حال ، از آنجا که دارو هرگز مجبور به انجام مراحل تأیید نشده بود ، Actavis مجبور شد برای تأیید بعدی اقدام کند. این روش برای همه داروهایی بود که قبل از 1976 وارد بازار می شدند ، زیرا کیفیت ، اثر و ایمنی آنها باید تأیید می شد. با این حال ، Actavis شرایط تعیین شده توسط موسسه فدرال دارو و تجهیزات پزشکی را برآورده نکرد ، بنابراین تصویب Pentalongental در ابتدا در سال 2005 منقضی شد.

Actavis شکایتی را علیه این تصمیم شکایت کرد و متعاقباً مطالعاتی را برای اثبات کارآیی 80mg Pentalong submitted ارائه داد. این مطالعات قانع کننده نبودند ، به طوری که تأیید این دارو سرانجام در سال 2014 منقضی شد. یک تصویب ساختگی برای دوز پایین تر 50 میلی گرم هنوز وجود دارد ، به طوری که این دارو همچنان قابل فروش است.

با این حال ، دیگر از نظر قانونی جبران نمی شود سلامت بیمه بیمار باید خودش هزینه آن را پرداخت کند. به همین دلیل ، بسیاری از بیماران مجبور شده اند داروهای خود را از Pentalong® به داروهای دیگر حاوی نیترات تغییر دهند. مواد فعال جایگزین ، به عنوان مثال ، ایزوسوربید دی نیترات (ISDN) و ایزوسوربید مونونیترات (ISMN) ، و همچنین نیترواسپرای در صورت لزوم ، که آنها نیز به گروه نیترات ها تعلق دارند و در نتیجه دارای اثر گشاد کنندگی عروق هستند.