رفتار دوستانه پشت

اصطلاح "رفتار دوستانه پشت" به رفتار در زندگی روزمره و تمریناتی برای جلوگیری از مشکلات کمر و تخفیف شکایات موجود اطلاق می شود. افرادی که در زندگی روزمره زیاد و طولانی می ایستند یا حرکات یکنواخت یک طرفه انجام می دهند ، باید به حالت استقرار کمر توجه کنند. افرادی که به مدت طولانی در محل کار خود می نشینند نیز باید حالت صحیح داشته و حرکت کافی را تضمین کنند.

در ادامه لیستی از این موارد را پیدا خواهید کرد.

  • درست نشستن
  • بهبود وضعیت در پشت میز
  • ورزش در محل کار

بسیاری از آنها از کمر مداوم رنج می برند درد، مهم نیست در چه وضعیت زندگی است. با این حال ، لازم نیست اینگونه باشد.

با تمرینات خاص و قوانین رفتاری می توان کمر را تسکین داد. در ادامه می توانید لیستی از مقالات همراه با نکات و تمرینات مفید برای کمر سالم را پیدا کنید.

  • ژیمناستیک ستون فقرات
  • کمبود پوسچر
  • مدرسه برگشت
  • مدرسه استقرار
  • بالابر و حمل پشت پسند
  • کمردرد - نه با کمر قوی