خاکستر: مقدار مصرف

تقریباً منحصراً هومیوپاتی خاکستر آماده سازی در فروشگاه ها موجود است. اینها را می توان به عنوان مثال ، به صورت قطره یا قرص. هیچ آماده سازی چای در بازار وجود ندارد.

خاکستر - چه دوز مصرفی؟

دادن میانگین دقیق روزانه دشوار است مقدار، به دلیل خاکستر از برگ و پوست در مدرن به سختی استفاده می شود طب گیاهی. در بیشتر استفاده می شود ترنجبین، متوسط ​​روزانه مقدار برای بزرگسالان 20-30 گرم و برای کودکان 2-16 گرم است.

خاکستر: به عنوان یک چای آماده نشده است

خاکستر برگ و پوست معمولاً به صورت چای استفاده نمی شود.

یادداشت هایی در مورد موارد منع مصرف و ذخیره سازی

  • در حال حاضر ، هیچ عارضه جانبی شناخته شده ای وجود ندارد فعل و انفعالات با داروهای دیگر یا موارد منع مصرف برگ خاکستر.
  • دارو باید خشک و در برابر نور محافظت شود.