کاربرد در هومیوپاتی | گودال

کاربرد در هومیوپاتی

داروی هومیوپاتی دروسرا با موفقیت برای تحریک پذیری استفاده می شود سرفه, سیاه سرفه، برونشیت و آسم. متداولترین قدرتها D2 تا D6 است. دروسرا مخصوصاً برای بیمارانی که از آن شکایت دارند مناسب است درد پشت سر استخوان سینه هنگام سرفه. علاوه بر این ، موارد سرفه مانند بزاق است ، وجود دارد تهوع و احساس خفگی. بیماران افسرده و افسرده هستند.

اثرات جانبی

در دوز طبیعی هیچ عارضه جانبی انتظار نمی رود.