برنامه برای کودکان و جوانان | لورزارار®

برنامه ای برای کودکان و جوانان

استفاده از Lorzaar® در کودکان بررسی شده است ، اما در حال حاضر تجربه محدودی در زمینه درمان کودکان و نوجوانان وجود دارد ، بنابراین لازم است با پزشک معالج در مورد میزان توصیه دارو در موارد خاص مشورت کنید. . استفاده از Lorzaar® برای کودکان زیر 6 سال توصیه نمی شود ، زیرا اثربخشی آن ثابت نشده است و تجربه کافی در زمینه درمان کودکان خردسال وجود ندارد.

در دوران بارداری / شیردهی استفاده کنید

Lorzaar® نباید در دوران بارداری و شیردهی مصرف شود!

قابلیت راهداری و کارکرد ماشین آلات

تا به امروز ، هیچ مطالعه ای در مورد تأثیر بر قابلیت کار در جاده یا عملکرد ماشین آلات انجام نشده است ، اما اثر Lorzaar® بعید است. با این حال ، ممکن است Lorzaar® مانند سایر داروهای ضد فشار خون باعث ایجاد سرگیجه یا خستگی در بیماران شود. اثر مربوطه باید توسط پزشک معالج روشن شود.