آپاندیسیت: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند ناشی از آپاندیسیت (آپاندیسیت) باشد:

دهان، مری (لوله غذا) ، معدهو روده ها (K00-K67 ؛ K90-93).

احتیاط

به دلیل مشکلات تشخیصی و پیشرفت سریع ، در نوزادان سرعت بالایی از سوراخ شدن انتظار می رود:

  • 50٪ در سال دوم و تا سال سوم زندگی!
  • 20-30٪ تا سال پنجم زندگی
  • 10٪ از سال پنجم زندگی

عوامل پیش آگهی

  • کودکان مبتلا به آلرژی ناشی از IgE سه برابر کمتر از کودکان دیگر دچار عوارض حاد می شوند آپاندیسیت (19.6٪ در مقابل 46.9٪؛ نسبت شانس تعدیل 0.33 که با اطمینان 95٪ از 0.18 تا 0.59 بسیار قابل توجه بود)