آنوریا و الیگوریا: علائم ، شکایات ، علائم

آنوریا از علائم آن است نارسایی حاد کلیه (ANV)

در مرحله اولیه ، ANV معمولاً بدون علائم خاصی پیشرفت می کند.

در ANV آشکار ، فرم های زیر را می توان تشخیص داد:

  • دوره الیگوریک: <500 میلی لیتر خروجی ادرار در روز.
  • دوره غیر الیگوریک:> 500 میلی لیتر تولید ادرار در روز.

در مرحله پلی اوریک ، تولید گسترده ادرار وجود دارد. علائم دیگر نیز بستگی به بیماری زمینه ای خاص دارد.

اگر انسداد خروجی حاد رخ دهد ، این یک ایسکوریاست (احتباس ادرار) شدید پایین تر درد شکم سپس معمولاً رخ می دهد.