ترومبوز ورید مقعدی: درمان جراحی

سفارش 1 برای شدید درد و تازه ترومبوز ورید مقعدی.

  • برش ("برش") و بیان (فشار دادن) ترومبوس [خطر عود زودرس / عود زودرس و تشکیل ماریسکو /پوست برابر کردن در مقعد حوزه].
  • برداشتن (برداشتن جراحی) کل ناحیه آسیب دیده ، از جمله رگ.

یادداشت بیشتر

  • بواسیر حاد ترومبوز در درجه اول باید محافظه کارانه رفتار شود. توجه داشته باشید: ترومبوز ورید مقعدی اشاره به ترومبوز ورید perianal دارد (در مقابل ترومبوز حاد هموروئیدی: ترومبوز (انسداد یک خون رگ توسط یک لخته) از یک یا چند گره بواسیر).