ترومبوز ورید مقعدی: دارو درمانی

هدف درمانی

  • مسکن درد

توصیه های درمانی

  • ضد درد /درد تسکین دهنده (ضدالتهاب غیر استروئیدی) داروهای، NSAID ها).
  • بدون درمان، سوراخ خود به خودی ("باز شدن بدون عمل خارجی") با تخلیه منعقد (خون لخته) اغلب اتفاق می افتد.
  • همچنین به بخش «جراحی درمان"و" درمان بیشتر ".

یادداشت بیشتر

  • بواسیر حاد ترومبوز در درجه اول باید محافظه کارانه رفتار شود. توجه داشته باشید: ترومبوز ورید مقعدی اشاره به ترومبوز ورید perianal دارد (در مقابل ترومبوز حاد هموروئیدی: ترومبوز (انسداد یک خون رگ توسط یک لخته) از یک یا چند گره بواسیر).