آلوم

محصولات

آلوم در یافت می شود دئودورانت ها و مداد اصلاح ، از جمله محصولات دیگر ، و به عنوان کالای باز در داروخانه ها و داروخانه ها موجود است.

ساختار و خواص

آلوم از نظر دارویی است آلومینیوم پتاسیم سولفات دوداهاهیدرات (AlK (SO4)2 - 12 ساعت2O ، Mr = 474.4 گرم در مول) آلوم به عنوان یک کریستالی بی رنگ و تشنگ کننده وجود دارد توده یا به صورت گرانول پودر که در آن کمی محلول است آب و در آب جوش بسیار محلول است.

اثرات

آلوم خاصیت قابض (برنزه کننده و قابض) دارد.

زمینه های برنامه

  • به عنوان دئودورانت
  • برای جلوگیری از خونریزی (مداد اصلاح)
  • برای تولید پلاستلین
  • فنی ، مثلاً برای دباغی ، اچ و رنگرزی.