آلرژی در خانواده | مشکلات مادر در دوران شیردهی

آلرژی در خانواده

به خصوص برای نوزادانی که در معرض آلرژی هستند ، تغذیه انحصاری به مدت شش ماه بسیار مهم است! ثابت شده است که شدت و بروز آلرژی (به عنوان مثال آسم) می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در صورت عدم امکان تغذیه با شیر مادر ، تغذیه با شیر ضد حساسیت نوزاد (غذای HA) توصیه می شود.

هومیوپاتی برای شکایات شیردهی

مانند بسیاری از شکایات ، مشکلات مرتبط با شیردهی نیز می توانند به صورت هومیوپاتی درمان شوند. برای این منظور ما موضوعات زیر را نوشتیم:

  • هومیوپاتی برای شکایات شیردهی
  • هومیوپاتی برای شیر ناکافی
  • هومیوپاتی برای خستگی ناشی از شیردهی