آنالوگ ADH

اثرات

ADH آنالوگها (ATC H01BA) مشتقات هورمون ضد ادرار ADH (= وازوپرسین) هستند که دارای خواص ضد ادرار و انقباض عروق هستند. آنالوگهای وازوپرسین اصلاح می شوند تا عمدتاً ضد ادرار یا عمدتاً انقباض کننده عروق باشند.

موارد مصرف

  • دیابت بی مزه
  • شب ادراری (شب ادراری)
  • پلی اوریا ، پلی دیپسی بعد از هیپوفیزکتومی.
  • خونریزی حاد واریسی مری (ترلیپرسین).

عوامل

  • دسموپرسین
  • ترلیپرسین