نارسایی حاد کلیه: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است نشان دهنده نارسایی حاد کلیه (ANV) باشد:

در مرحله اولیه ، ANV معمولاً بدون علائم خاصی پیشرفت می کند.

سه پارامتر سرنخ اولیه نارسایی کلیوی قریب الوقوع را فراهم می کند:

  1. افزایش یافت قلب نرخ (اگر تعداد ضربان قلب در یک زمان ده بار افزایش یافته بود. یا: 1.12).
  2. سرد اندامها (دستها و پاها ؛ OR: 1.52).
  3. طولانی مدت مویرگی زمان عروق مجدد بیش از استرنوم (یا: 1.89)

در ANV آشکار ، فرم های زیر را می توان تشخیص داد:

  • دوره الیگوریک - <500 میلی لیتر تولید ادرار در روز.
  • دوره غیر الیگوریک -> 500 میلی لیتر تولید ادرار در روز.

در مرحله پلی اوریک ، تولید گسترده ادرار وجود دارد.

علائم دیگر نیز بستگی به بیماری زمینه ای خاص دارد.