آکرومگالی: جراحی درمانی

سفارش 1

برداشتن جراحی (آدنومکتومی انتخابی) خط اول است درمان؛ معمولاً عمل جراحی از طریق رویه transnasal یا transsphenoidal انجام می شود (یعنی برداشتن تومور از طریق رویکرد از طریق بینی).

با وجود جراحی ، بهبودی کامل متعاقباً فقط در حدود 50٪ بیماران اتفاق می افتد.

عوارض احتمالی جراحی برای آدنوم هیپوفیز:

  • دیابت insipidus - اختلال مرتبط با کمبود هورمون در هیدروژن متابولیسم منجر به دفع ادرار بسیار زیاد (پلی اوریا ؛ 5-25 لیتر در روز) به دلیل اختلال غلظت ظرفیت کلیه ها بروز: 6-11٪
  • نارسایی هیپوفیز قدامی (نارسایی HVL) - نارسایی عملکردهای غدد درون ریز (عملکرد هورمون) لوب هیپوفیز قدامی (HVL) ؛ فرکانس: 6-15
  • خون دماغ شدن (خونریزی بینی) فرکانس: 1-3
  • آسیب به داخلی شریان کاروتید فرکانس: 0-1.3.