آکرومگالی: پرتودرمانی

گاهی اوقات ، تابش درمان بعد از جراحی اولیه ممکن است به عنوان یک درمان ثانویه مورد نیاز باشد. با این حال ، امروزه به ندرت استفاده می شود درمان همیشه همراه با دارو درمانی انجام می شود.

اشکال زیر پرتو درمانی (پرتودرمانی) را می توان در آکرومگالی تشخیص داد:

  • تابش اشعه ایکس معمولی
  • رادیو جراحی استریوتاکتیک (تابش با دقت بالا).