آکرومگالی: آزمایش های تشخیصی

واجب تشخیص دستگاه پزشکی.

  • تصویربرداری تشدید مغناطیسی جمجمه (MRI جمجمه ، MRI جمجمه یا cMRI): تصاویر برش نازک sella turcica در جهت برش تاج دار و ساژیتال در توزین T2 و T1 با و بدون محیط حاجب - در 99٪ موارد ، هیپوفیز تومور (تومور غده هیپوفیز) قابل تشخیص است
  • محیط (اندازه گیری میدان دید) - در صورت رشد تومور هیپوفیز مشکوک است فراتر از sella turcica (زین ترک ؛ استخوانی) افسردگی از جمجمه پایه در سطح بینی و در وسط جمجمه): برای تعیین ضایعات احتمالی مسیر بینایی (تشخیص از بین رفتن میدان بینایی به دلیل فشرده شدن کیااسم بینایی: همیانوپسی دو زمانه / اختلال بینایی با از دست دادن هر دو زمینه بینایی زمانی).