علائم همراه درد در انگشت کوچک | درد در انگشت کوچک

علائم همراه درد در انگشت کوچک

تشخیص باید همیشه با یک مصاحبه دقیق از بیمار آغاز شود (آنامنزیس). در چنین مکالمه ، زمان درد، یک حادثه احتمالی ، محل دقیق درد و تغییرات حرکتی ، کیفیت درد (فشار دادن ، کسل کردن ، چاقو زدن ، برق دادن ، و غیره) و همچنین علائم همراه آن درخواست می شود.

در اغلب موارد ، شناخت بیشتر درباره بیمار ، از جمله شغل یا علائم یا اختلالات مشابه در بستگان ، نیز مهم است. بعد ، کمی تحت تأثیر قرار گرفت انگشت با توجه به علائم التهاب ، صدمات ، تحرک و بدخیمی باید کاملاً بررسی شود. اگر یک شکستگی مشکوک است ، اشعه ایکس باید برای تأیید گرفته شود.

در مورد التهاب یا بیماری روماتیسمی ، خاص خون ارزش ها می توانند مفید باشند. علاوه بر این، سونوگرافی و معاینات توموگرافی تشدید مغناطیسی (MRT) می تواند وضوح داشته باشد.