4-متیل آمینورکس

محصولات

4-متیل آمینورکس در بسیاری از کشورها موجود نیست. این یکی از موارد ممنوع است مواد مخدر. این ماده فعال در دهه 1960 به عنوان ماده لاغری تولید شد.

ساختار و خواص

4-متیل آمینورکس (C10H12N2O ، Mr = 176.2 گرم در مول) مشتق اگزازولین است. از نظر ساختاری مربوط است مادهای بفرمول که بصورت بخور یا محلول بعنوان مسکن استعمال میشود.

اثرات

4-متیل آمینورکس خاصیت تحریک کننده و روانگردان دارد. این اثرات بر اساس تعامل با است انتقال دهنده عصبی سیستم.

موارد مصرف

4-متیل آمینورکس قبلا به عنوان مهار کننده های اشتها برای اضافه وزن و چاقی (منسوخ شده)

توهین

4-متیل آمینورکس به عنوان یک محرک سو ab استفاده می شود مست کننده. از آنجا که سلامت خطرات ، توصیه نمی شود.