عضلات چهار سر ران

مترادف

لاتین: M. quadrizeps femoris انگلیسی: quadriceps femoris انگلیسی: quadriceps ران عضله ، استخوان چهار سر ران ، بازکننده ران عضله چهار سر بزرگترین و قدرتمندترین عضله در بدن ما است. عضله Quadriceps femoris همانطور که از نامش پیداست ، عضله ای است که از چهار عضله دیگر تشکیل شده است. سطح مقطع فیزیولوژیکی آن بیش از 180 سانتی متر مربع و وزن آن حدود 2 کیلوگرم است.

این عضله به چهار عضله منشا جداگانه تقسیم می شود هر چهار عضله M. Quadriceps femoris در سمت به اصطلاح شکمی یا جلوی آن قرار دارند ران. از چهار عضله تشکیل شده است: قسمت مستقیم عضله چهار سر ران در مقطع فیزیولوژیکی خود تقریباً بیشتر از سه سر دیگر فیبرهای انقباضی دارد.

بنابراین مسئول حرکات سریع است ، اما بیشتر مستعد ابتلا به آن است فیبر عضلانی اشک M. Rectus femoris ، M. Vastus medialis ، M. Vastus lateralis و M. Vastus intermedius. با عرض تقریبی

150 سانتی متر مربع یکی از قوی ترین ماهیچه های بدن انسان است. M. rectus femoris: منشأ آن از ستون فقرات ایلیاک تحتانی قدامی یا سقف استابولوم مفصل ران و به روند استخوانی قدامی استخوان درشت نی (پیوند استخوان درشت نی) متصل می شود. M. vastus medialis: منشاle اصطلاحاً لابيوم مدياله linea aspera ، خطي در پشت استخوان ران ، به اين فرآيند استخوان نيز متصل مي شود.

M. largeusus lateralis: این عضله از لب لب جانبی خط aspera سرچشمه می گیرد و پایه آن همانند دو عضله دیگر است. M. vastus intermedius: منشا آن در قسمت جلوی درشت نی است. همچنین به روند استخوانی فوق الذکر متصل است.

عصبی که "واسطه" یا عصب کشی این عملکرد است عصب ران. این یک عصب محیطی از شبکه عصب لگن (plexus lumbalis) است و از نخاع بخشهای L1-L4.

  • قسمت مستقیم (Musculus rectus femoris) با رنگ آبی مشخص شده است
  • عضله ران داخلی (Musculus vastus medialis) با رنگ سبز مشخص شده است
  • عضله بیرونی ران (Musculus largeus lateralis) به رنگ زرد مشخص شده است
  • عضله ران میانی (Musculus largeus intermedialis)