Brachialgia: علل ، علائم و درمان

براکیالژی شکایت دردناکی از بازو ، مفاصل یا شانه است. این دردی است که به عنوان مثال از تحریک مکانیکی یا شرایط دیگری ناشی می شود. شدت براکیالژیا متفاوت است. براکیالژی چیست؟ براکیالژیا به درد در بازوها، مفاصل یا شانه اشاره دارد. در نتیجه فشرده شدن ریشه های عصبی ایجاد می شود. در درماتوم مربوطه… ادامه مطلب