مولنوپیراویر: کاربرد، اثرات، عوارض جانبی

مولنوپیراویر چیست؟ مولنوپیراویر دارویی است که برای درمان عفونت سارس CoV-2 استفاده می شود. این دارو برای بیماران 18 ساله و بالاتر در معرض خطر در نظر گرفته شده است که ممکن است واکسیناسیون علیه ویروس کرونا برای آنها موثر نباشد. این گروه خطر به ویژه شامل بیمارانی است که قبلاً بیمار شده بودند، دچار نقص ایمنی یا سالخورده بودند. ماده فعال به طور مستقیم با… مولنوپیراویر: کاربرد، اثرات، عوارض جانبی