هیکل

تعریف و معرفی فیزیک در درجه اول به عنوان ظاهر خارجی ما تعریف می شود. این قسمت عمدتاً از اجزای اندام مانند بازوها و پاها ، سر و تنه تشکیل شده است. با این حال ، سیستم اندام ما به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. ناحیه دیگری که بدن را تکمیل می کند ناحیه میکروسکوپی است که عمدتاً از سلول… ادامه مطلب

هیکل و وضعیت بدنی - ارتباط چیست؟ | هیکل

هیکل و وضعیت بدن - ارتباط چیست؟ وضعیت بدن بر اساس تعامل استخوان ها ، رباط ها و به ویژه ماهیچه ها و تأثیر آنها بر موقعیت بدن انسان تعیین می شود. یک وضعیت سالم اغلب به عنوان یک موقعیت قائم با شانه های راست و چانه کمی بالا آمده است. می توان حالت های مختلفی را برای… ادامه مطلب