انتقال دهنده عصبی دوپامین

محصولات دوپامین به صورت تجاری به عنوان محلول تزریق کنسانتره (Dopamine Sintetica) در دسترس است. از سال 1975 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص دوپامین (C8H11NO2 ، Mr = 153.2 g/mol) یک ماده درون زا است که از DOPA با دکربوکسیلاسیون تشکیل شده و می تواند به نوراپی نفرین اکسیده شود. اثرات دوپامین (ATC C01CA04) دارای خواص سمپاتومیمتیک و دوپامینرژیک است. اثرات… ادامه مطلب