تقویت عضلات کوتاه گردن

"چرخش گردن رحم" می توانید این تمرین را در حالت ایستاده یا نشسته انجام دهید. سر خود را با ستون فقرات گردنی خود به یک طرف بچرخانید ، انگار به شانه خود نگاه می کنید و به عقب نگاه می کنید. در این حالت یک دست را روی گونه او نگه دارید. با چرخاندن دست خود به دست خود فشار وارد کنید… ادامه مطلب

تقویت عضلات گردن

"دو چانه" روی زمین دراز کشیده و دراز بکشید. با انجام دو چانه ستون فقرات گردنی خود را کشیده کنید. از این وضعیت پشت سر خود را 3-4 میلی متر بلند کنید. این وضعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید. در کل تمرین را 3 بار تکرار کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید

تقویت عضلات جانبی گردن

”چرخش دهانه رحم با توپ” در حالت خوابیده به زمین دراز بکشید و یک گلوله نرم از پارچه را زیر گردن خود قرار دهید. روی توپ چند بار به راست و چپ بچرخید. این باعث تحریک و تقویت عضلات کوچک گردن می شود. با تمرین بعدی ادامه دهید

تقویت قسمت فوقانی بدن

"لاک پشت" به صندلی تکیه دهید و تیغه های شانه را به هم بکشید. پاها و زانوها روی زمین هستند. حالا قفسه سینه و ستون فقرات گردنی خود را بلند کرده و این کشش را برای 10 ثانیه حفظ کنید. اگر فقط پاهایتان را روی زمین بگذارید تمرین سخت تر می شود. این تمرین باعث تقویت عضلات بالای کمر می شود. … ادامه مطلب

کشش عضلات شانه

"اهرم بلند" از موقعیت قائم ، گوش چپ را تا آنجا که ممکن است به سمت شانه چپ حرکت دهید. استخوان سینه درست می شود و شانه ها به عقب/پایین کشیده می شوند. نگاه مستقیم به جلو هدایت می شود. بازوی راست شانه راست را به زمین می کشاند. این امر باعث ایجاد کشش در ناحیه شانه و گردن راست می شود. … ادامه مطلب

کشش عضلات سینه

"بازوی کشیده" از حالت ایستاده ، هر دو دست را به سمت عقب کشیده قرار دهید. شانه را عمیقاً به سمت پایین بکشید. سعی کنید پشت بدن خود را کمی بالا بیاورید بدون آنکه زیاد به پشت خالی وارد شوید و بالاتنه خود را به جلو هدایت کنید. این باعث ایجاد کشش در قفسه سینه/شانه می شود. این حالت را به مدت 15 ثانیه حفظ کنید… ادامه مطلب

تقویت عضله تیغه شانه

"قایقرانی استاتیک" به صورت عمودی روی صندلی بنشینید. در هر دو دست شما یک چوب را در ارتفاع سینه نگه می دارید. با کشیدن تیغه های شانه به هم ، قطب را به سمت قفسه سینه بکشید. سعی کنید چوب را با بدن خود جدا کنید. تنش را 20 ثانیه نگه دارید. پس از یک استراحت کوتاه ، تمرین را تکرار کنید. ادامه مطلب بعدی… ادامه مطلب

تقویت کمپرسورهای شانه

"Lat Train" به صورت عمودی روی صندلی بنشینید و یک چوب را در هر دو دست بگیرید. چوب را پشت سر خود به طرف شانه های خود بکشید. تیغه های شانه منقبض می شوند. سپس باتوم را پشت سر او دوباره به عقب هدایت می کنید. در کل 2 بار 15 بار تکرار کنید. تمرین بعدی را ادامه دهید

سندرم ستون فقرات گردنی - این تمرینات کمک می کند

در ادامه ، تمریناتی توضیح داده می شود که از سندرم ستون فقرات گردنی جلوگیری می کند یا سندرم ستون فقرات گردنی را بهبود می بخشد یا به بهبود کمک می کند. در فیزیوتراپی ، به ویژه آن دسته از ساختارها درمان می شوند که تحت تأثیر فعالیتهای یک طرفه و ایستا قرار می گیرند و به دلیل عدم گردش خون تمایل به افزایش فشار خون دارند. که در … ادامه مطلب

تمرینات ایزومتریک | سندرم ستون فقرات گردنی - این تمرینات کمک می کند

تمرینات ایزومتریک عضلات کوتاه گردن را می توان عمدتاً با تمرینات ایزومتریک تمرین داد. در تمرین ایزومتریک هیچ حرکت قابل مشاهده ای برای تمرین عضلات وجود ندارد. ماهیچه ها به صورت ایستا کار می کنند. تمرین ایزومتریک 1. تقویت عضلات کوتاه گردن: بیمار تا آنجا که ممکن است سر خود را بچرخاند ، دست خود را در برابر… ادامه مطلب

ورزش برای عضله بازو | سندرم ستون فقرات گردنی - این تمرینات کمک می کند

تمرینات عضلانی بازو تمرینات عضلات بازو: تمرینات عضلات سه سر بازویی و دوسر بازو بسیار متنوع است. تمرینات شناخته شده با دمبل در خم شدن و کشیدن بازوها م effectiveثر است و می تواند با تمرینات پیچیده تری پشتیبانی شود. به خصوص سه سر بازو را می توان با تمرینات حمایتی (دیپ… ادامه مطلب

خلاصه | سندرم ستون فقرات گردنی - این تمرینات کمک می کند

خلاصه فقدان قدرت در ناحیه گردن و شانه می تواند منجر به درد و وضعیت بد بدن شود ، که به نوبه خود می تواند منجر به ساییدگی و پارگی ساختارهای استخوانی و در نتیجه سندرم دهانه رحم شود. به منظور جلوگیری از این امر ، توصیه می شود بیمار مبتلا به سندرم ستون فقرات گردنی… ادامه مطلب